برگزاری جلسه فروم اقتصاد دیجیتال یک شنبه ۲۲ مهرماه ۹۷ ساعت ۱۰ صبح سالن آموزش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

عنوان سخنرانی: اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال

ارائه دهنده:

دکتر مصطفی امینی

مشاور تحول دیجیتال بانک انصار

دبیر سلسله نشست های علم اطلاعات حسینیه ارشاد

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مشاور نوآوری و توسعه کسب وکار دیجیتال

مدیر سابق توسعه کسب وکار شرکت ایرانیان نت

مدیر سابق تجاری سازی مرکز تحقیقات مبین

یکشنبه۲۲ مهر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰-۱۲

مکان: سالن آموزش

 

هدف: این سمینار قصد دارد از دریچه تحول دیجیتال به اقتصاد دیجیتال بنگرد و با تمرکز بر "همگرایی صنایع"  بالاخص همگرایی صنعت بانکی و صنعت تلکام به تبیین مصادیق و پیامدهای اقتصاد دیجیتال بپردازد. سپس با تشریح چهار سناریوی محتمل در این خصوص، ویژگی‌ها و پیامدهای اقتصاد دیجیتال را از منظر دیتایسم بررسی نماید.

بشر امروز در آغاز دوران انقلاب صنعتی چهارم زندگی می‌کند. دورانی که قلب آن "تحول دیجیتال" است. دورانی که فناوری‌های تحول‌آفرین دیجیتالی،‌ الگوهای سنتی را به چالش کشیده‌اند. دورانی که پارادایم اقتصادی رایج در آن، "پارادایم اقتصاد دیجیتال" است. تحول دیجیتال، محرک و رونق‌بخش اقتصاد دیجیتال است و می‌توان گفت: شرط لازم برای موفقیت اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال موفق است و شرط کافی آن تمرکز بر "اولویتهای اقتصادی-راهبردی" است.

اهم سرفصل این سمینار

۱.      مفروضات راهبردی؛‌ قبل و بعد از تحول دیجیتال

۲.      اقتصاد دیجیتال؛ چی هست و چی نیست!

۳.      دیدگاه‌های مختلف به اقتصاد دیجیتال

o       اقتصاد دیجیتال از منظر محیط اقتصادی

o       اقتصاد دیجیتال از منظر فناوری‌های دیجیتال

o       اقتصاد دیجیتال از منظر دیتایسم

۴.      نقش و اهمیت اکوسیستم دیجیتال در رونق اقتصاد دیجیتال

۵.      همگرایی صنایع؛ فرصتهای نوظهور برای اقتصاد دیجیتال

۶.      سناریوهای محتمل اقتصاد دیجیتال تا سال  ۲۰۲۵ میلادی

۷. تحلیلی بر الگوهای اقتصاد دیجیتال در بعضی از کشورهای جهان و برداشتهای مدیریتی برای کشور ایران