جلسه پنجم فروم اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه برگزار گردید

جلسه پنجم فروم اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه برگزار گردید

جلسه پنجم فروم اقتصاد دیجیتال با موضوع اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا امروز ۲۲مهر در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران این جلسه  با حضور معاون وزیر مهندس جهانگرد  و معاونین پژوهشگاه و حضور جمعی از اساتید دانشگاهی آقایان دکتر جهانگرد، دکتر محمودزاده،دکتر قلی نیا، مهندس رستگار، دکتر کرمانشاه، دکتر مدیریان، دکتر امینی و دکتر جوان و مدیران و پژوهشگران در سالن آموزش پژوهشگاه با ارائه آقای دکتر مصطفی امینی مشاور تحول دیجیتال بانک انصار  با موضوع اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال  برگزار گردید.

بنا بر این گزارش هدف از ارائه این سمینار نگرش به اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال  و با تمرکز بر "همگرایی صنایع"  بالاخص همگرایی صنعت بانکی و صنعت تلکام به تبیین مصادیق و پیامدهای اقتصاد دیجیتال بود. سپس با تشریح چهار سناریوی محتمل در این خصوص، ویژگی‌ها و پیامدهای اقتصاد دیجیتال را از منظر دیتایسم مورد بررسی قرار گرفت.

اهم سرفصل این سمینار عبارت بود از:

۱.  مفروضات راهبردی؛‌ قبل و بعد از تحول دیجیتال

۲. اقتصاد دیجیتال؛ چی هست و چی نیست!

۳. دیدگاه‌های مختلف به اقتصاد دیجیتال

o  اقتصاد دیجیتال از منظر محیط اقتصادی

o  اقتصاد دیجیتال از منظر فناوری‌های دیجیتال

o  اقتصاد دیجیتال از منظر دیتایسم

۴.  نقش و اهمیت اکوسیستم دیجیتال در رونق اقتصاد دیجیتال

۵. همگرایی صنایع؛ فرصتهای نوظهور برای اقتصاد دیجیتال

۶. سناریوهای محتمل اقتصاد دیجیتال تا سال  ۲۰۲۵ میلادی

۷. تحلیلی بر الگوهای اقتصاد دیجیتال در بعضی از کشورهای جهان و برداشتهای مدیریتی برای کشور ایران.

عنوان گزارش اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال

لینک دسترسی به گزارش http://digeco.itrc.ac.ir/fa/doc/list