پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا ارائه مینماید نگاهی به مهمترین تحولات اقتصادی در برخی کشورهای جهان سخنران: سرکار خانم دکتر مرادحاصل استادیار اقتصاد،عضوهیات علمی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات دو شنبه۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴-۱۶

عنوان سخنرانی:

 نگاهی به مهمترین تحولات اقتصادی  در برخی کشورهای جهان

سخنران:

سرکار خانم دکتر مرادحاصل

استادیار اقتصاد،عضوهیات علمی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات

 

دو شنبه ۱۹  آذر ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۴-۱۶

مکان: سالن آمفی تئاتر قدیم

 

هدف : به منظور بررسی روند تحولات اقتصادی کشورها، ابتدا به دلایل به وجود آمدن بحران‌های مهم اقتصادی، استراتژی‌های مقابله با آنها و سپس به اقدامات دولت‌ها برای رفع این بحران‌ها و همچنین نتایج حاصله از اقدامات پرداخته خواهد شد.

بروز بحران­های اقتصادی، تبعـات منفـی و هزینه­های زیادی را برای کشورها به دنبال دارد. دولت­ها در راستای کاهش هزینه­های اقتصادی ناشی از بحران­ها  و نیز جلوگیری از سرایت بحران با توجه به شرایط اقتصادی خود، سیاست­هایی را درجهت مقابله با آن  به کار می‌گیرند. بررسی روند تحولات کشورها وکسب آموزه­هایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران، می­تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با آن داشته باشد. به منظور بررسی روند تحولات اقتصادی کشورها، ابتدا به دلایل به وجود آمدن بحران‌های مهم اقتصادی، استراتژی‌های مقابله با آنها و سپس به اقدامات دولت‌ها برای رفع این بحران‌ها و همچنین نتایج حاصله از اقدامات پرداخته خواهد شد.